Lång erfarenhet inom äldre traditionellt- och dekorativt måleri

Decor & Co

Inom företaget finns många års erfarenhet av traditionellt måleri så som av äldre trappor och fastigheter. Med en bred kunskap inom det dekorativa måleriet så som trappmålningar, träådring och marmorering, men även muraler, illusionsmåleri, skyltar, fordon och dylikt.

Senaste nytt från Facebook